شهر کوچک قانون ازدواج شناسنامه قدیمی ترین

شهر کوچک: قانون ازدواج شناسنامه قدیمی ترین پنهان کردن دانشنامه حقوقی حبس ازدواج

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات محکومیت پرسپولیس در پرونده بگوویچ ، استقلال در دو پرونده به جریمه نقدی محکوم شد

به گزارش خبرآنلاین به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده است از سوی کمیته تعیین اوضاع ، به شرح زیر است:

محکومیت پرسپولیس در پرونده بگوویچ ، استقلال در دو پرونده به جریمه نقدی محکوم شد

استقلال در دو پرونده به جریمه نقدی محکوم شد/ محکومیت پرسپولیس در پرونده بگوویچ

عبارات مهم : بوشهر

کمیته تعیین اوضاع آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده است از سوی کمیته تعیین اوضاع ، به شرح زیر است:

محکومیت پرسپولیس در پرونده بگوویچ ، استقلال در دو پرونده به جریمه نقدی محکوم شد

1- شکایت محسن خدایی از تیم استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران

پرداخت مبلغ 1/359/491/862 ریال بابت قرارداد 27/180/000ریال بابت هزینه پیگیری در حق محسن خدایی

2- شکایت یاسر ثقفی از تیم مس سونگون ورزقان

به گزارش خبرآنلاین به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده است از سوی کمیته تعیین اوضاع ، به شرح زیر است:

پرداخت مبلغ 350/000/000ریال بابت قرارداد و 7/000/000ریال بابت هزینه پیگیری در حق یاسر ثقفی

3- شکایت فاطمه خداویسی از تیم استقلال تهران

پرداخت مبلغ 240/000/000ریال بابت قرارداد و 4/800/000 ریال بابت هزینه پیگیری در حق فاطمه خداویسی

4 – شکایت کلوب توحید بوشهر از کلوب های استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران و توحید بوشهر بابت حق رشد مهدی قائدی

محکومیت پرسپولیس در پرونده بگوویچ ، استقلال در دو پرونده به جریمه نقدی محکوم شد

پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت قرارداد به اضافه پنج درصد بعنوان دیرکرد و 20/000/000 ریال بابت هزینه پیگیری در حق کلوب توحید بوشهر به وسیله کلوب استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران

پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت تتمه هزینه پیگیری در حق کلوب توحید بوشهر

5 – شکایت وینگوبگویچ از تیم پرسپولیس تهران

به گزارش خبرآنلاین به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده است از سوی کمیته تعیین اوضاع ، به شرح زیر است:

پرداخت مبلغ 314/820/000 ریال بابت قرارداد و مبلغ 6/296/400 ریال بابت هزینه پیگیری در حق وینگوبگویچ

6- شکایت رحیم علی ایرانیان از نفت تهران

پرداخت مبلغ 2/508/465/100ریال بابت قرارداد و 51/169/300ریال بابت هزینه پیگیری در حق رحیم علی ایرانیان

محکومیت پرسپولیس در پرونده بگوویچ ، استقلال در دو پرونده به جریمه نقدی محکوم شد

7- شکایت منصور مولایی از تیم اقتدار نوین فردوسی مشهد

پرداخت مبلغ 280/000/000 ریال بابت قرارداد و 5/600/000 ریال بابت هزینه پیگیری در حق منصور مولایی

8- شکایت هاجر شاه ملک پور از تیم ملوان بندر انزلی

پرداخت مبلغ 86/000/000ریال بابت قرارداد و 1/720/000 ریال بابت هزینه پیگیری در حق هاجر شاه ملک پور

9- شکایت علی خماند ازحمید رضا دیو سالار

پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت قرارداد و 4/000/000 ریال بابت هزینه پیگیری در حق علی خماند

10- شکایت علی خماند ازعلی ابراهیمی

پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت قرارداد و 1/720/000 ریال بابت هزینه پیگیری در حق علی خماند

11- شکایت حامد محمودی ازباشگاه نفت مسجد سلیمان

پرداخت مبلغ 660/000/000 ریال بابت قرارداد و 13/200/000 ریال بابت هزینه پیگیری در حق حامد محمودی

12- شکایت محمد باقر شعبانی رکنی ازباشگاه سپید رود رشت

پرداخت مبلغ 365/000/000ریال بابت قرارداد و 7/300/000 ریال بابت هزینه پیگیری در حق حامد محمودی

آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت 7 روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده است در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده است ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

واژه های کلیدی: بوشهر | پرونده | استقلال | قرارداد | استقلال | کمیته انضباطی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog