شهر کوچک قانون ازدواج شناسنامه قدیمی ترین

شهر کوچک: قانون ازدواج شناسنامه قدیمی ترین پنهان کردن دانشنامه حقوقی حبس ازدواج

فراهم شدن فرصت‌های آموزشی جهت کودکان فاقد شناسنامه و اتباع

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامه‌هایی جهت فراهم شدن وقت آموزشی خاص کودکان فاقد شناسنامه و اتباع خارجی با همکاری نهادهای مربوطه در ..

ادامه مطلب

آیا پنهان کردن ازدواج قبلی بوسیله مرد، جرم است؟

پنهان کردن ازدواج قبلی بوسیله مرد، تا دو سال حبس دارد. قانون | ازدواج | شناسنامه | قدیمی ترین | پنهان کردن | دانشنامه حقوقی | حبس | ازدواج ..

ادامه مطلب